V prípade vzniku stavebného odpadu zabezpečujeme náklad a jeho odvoz na legálnu, certifikovanú skládku odpadov.

Prenájom kontajnerov poskytujeme vo veľkosti od 5m3 do 16m3.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle: 0905 576 015 Akákoľvek konzultácia je bezplatná.